Groeien in vertrouwen
op De Springplank in Halsteren

Welkom op De Springplank

Op De Springplank werken we vanuit vertrouwen. Het is een plek waar je in veiligheid het leven mag oefenen. De één gaat op zijn gevoel af terwijl de ander een échte denker is. Of de één is heel actiegericht, terwijl de ander liever afwacht en de kat uit de boom kijkt. We willen kinderen tot ontwikkeling brengen in de brede zin. Leren op De Springplank betekent snappen hoe het leven in elkaar steekt. We leren kinderen hoe ze creatieve, ondernemende en kritische mensen kunnen worden. Om één doorgaande leer- en ontwikkellijn te bieden werken we nauw samen met externe peuteropvang van LPS.

Waarom kiezen voor ons?

  • Van oudsher zijn we een vertrouwde basisschool in Halsteren.
  • Bij ons staat de ontwikkeling van uw kind centraal: we hebben oog voor persoonlijk wel en wee.
  • Onze leerkrachten snappen en voelen aan hoe ze met het kind om moeten gaan; pedagogisch tact.
  • We hebben een bibliotheek op school waar uw kind naar hartenlust kan lezen in mooie en spannende boeken.
  • We zijn een open en toegankelijke school met een huiselijke en warme sfeer.

Basisonderwijs

In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich ontwikkelen tot kritische, ondernemende en creatieve wereldburgers. We dagen ze uit om zelf keuzes te maken en zelf oplossingen voor problemen te vinden.

Kinderopvang

LPS De Springplank biedt peuteropvang van LPS aan op locatie Sint Maarten in Halsteren. Voor dagopvang en buitenschoolse opvang werken we nauw samen met Zo Kinderopvang, BSO Newkids en BSO Mamaloe.