De Springplank
basisonderwijs
in Halsteren

Met een kritische blik de wereld in

De kinderen van nu zijn niet meer de kinderen van vroeger. In een snel veranderende en dynamische maatschappij stimuleren we kinderen om kritisch te kijken naar de verschillende mogelijkheden die er zijn.

We dagen kinderen uit zelf keuzes te maken en oplossingen voor problemen te vinden. Door eigen leerdoelen te stellen willen we de persoonlijke ontwikkeling van uw kind stimuleren. Wij geven kinderen de ruimte om te ontdekken wat hun potentieel is. De rol van leerkracht verschuift hiermee steeds meer naar begeleider, coach of co-creator.

Divergent leren: onderwijsvernieuwing

Met divergent leren doen we een beroep op creativiteit, denkkracht en eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Er is niet één waarheid. Bij de Springplank leren we kinderen om kennis en vaardigheden eigen te maken (kwalificatie), we bereiden ze voor op een leven als kritische deelnemer van de maatschappij (socialisatie) en ontwikkelen de persoonlijke kenmerken zoals autonomie en verantwoordelijkheid (persoonsvorming). We kijken bij de kernvakken waar divergent leren mogelijk is, maar vinden hierbij een goede overdracht van kennis nét zo belangrijk.

IPC-methode

IPC is een leerplan voor de zaakvakken en creatieve vakken en deze methode sluit aan bij het divergent leren. Bij De Springplank werken we niet alleen met boekjes, maar ook met leerdoelen en thema’s. Voorbeelden van thema's zijn huis en thuis, de missie naar Mars, jong en oud of een dorp bouwen. Het accent ligt hierbij niet op kennisoverdracht, maar op het ontwikkelen van vaardigheden. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze hun eigen talenten. Op deze manier zijn kinderen veel meer betrokken en worden ze geactiveerd. De functie van de leerkracht verschuift hierbij van docent naar coach of begeleider. Door het stellen van leerdoelen meten we ontwikkelingen en vaardigheden.

De gezonde school

De Springplank heeft ‘De Gezonde School’ omarmd. We willen een inspiratiebron voor onze kinderen zijn als het gaat om een gezonde leefstijl. Zo hebben we smaaklessen, extra gymlessen en drie vaste fruitdagen per week. Naast de gymlessen zijn we in alle groepen bezig met bewegend leren. Regelmatig bewegen bevordert namelijk het leren! Denk hierbij aan energizers en meer beweegmomenten op een dag. Ook koppelen we oefeningen en opdrachten aan bewegen. Dit is leuker voor de kinderen én de stof blijft beter hangen. Hiervoor werken we nauw samen met De FitFabriek.

Overblijven

We hebben een continurooster en daardoor blijven kinderen automatisch over op De Springplank. Uw kind kan dan op zijn gemak een boterhammetje eten en nog even spelen voordat de lessen weer beginnen.